Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 40 van de heer Anciaux d.d. 25 oktober 1995 (N.) :
AFCEA-wapenbeurs. ­ Samenscholingsverbod.

Op 16 oktober 1995 werd door de burgemeester van de gemeente Sint-Joost-ten-Node een samenscholingsverbod uitgevaardigd voor de periode van 18, 19 en 20 oktober 1995.

In zijn besluit schreef de burgemeester : « Overwegende dat een conferentie en een expositie m.b.t. bewapening (« l'armement ») zullen worden gehouden in een privé-gebouw op het gemeentelijk grondgebied op 18, 19 en 20 oktober. Vaststellende dat het houden van deze organisatie (« constatant que la tenue de cette organisation ») een gevaar voor de openbare orde inhoudt (« représente un danger pour l'ordre public ») en dat alles in het werk gesteld moet worden om te vermijden dat zich in Sint-Joost gelijkaardige gebeurtenissen voordoen als op 27 en 29 oktober 1993 en 19 en 20 oktober 1994... »

Kan de geachte minister het bestaan en de inhoud van dit samenscholingsverbod bevestigen ?

Kan de geachte minister mij meedelen hoe het komt dat een organisatie die volgens de burgemeester « een gevaar voor de openbare orde » inhoudt, niet door de burgemeester of door de minister verboden wordt ? Hoe kunnen personen die een inbreuk op dit samenscholingsverbod plegen gestraft worden met 1 tot 7 dagen gevangenisstraf, vermits ze gewoon protesteren tegen een organisatie die de openbare orde in gevaar brengt ?

Werden er op basis van dit samenscholingsverbod aanhoudingen uitgevoerd ? Welke maatregelen zal de geachte minister in de toekomst nemen om deze « voor de openbare orde » gevaarlijke organisatie te verbieden ?