Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBER 1995

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 38 van de heer Van Hauthem d.d. 19 oktober 1995 (N.) :
Rijkswachtoptreden in Linkebeek op 2 oktober 1995.

Op maandag 2 oktober laatstleden werden militanten van het Taal Aktie Komitee, die in en buiten de raadszaal van Linkebeek protesteerden tegen de gang van zaken in de gemeenteraad van Linkebeek, administratief opgeleid.

Hoewel van enige weerspannigheid geen sprake was, trad de rijkswacht, waarvan de helft bestond uit Nederlandsonkundigen, hardhandig op en werden meer dan de helft van de manifestanten geboeid.

Kan de geachte minister meedelen in welke gevallen het gebruik van plastieken handboeien geoorloofd is ?

Is het volgens de geachte minister geoorloofd dat in één celwagen (geen overvalwagen) liefst achttien manifestanten werden gepropt (waarvan dus de helft geboeid) en zo van Linkebeek naar de kazerne in de Leuvenseweg werden gevoerd ?

Is het volgens de geachte minister geoorloofd dat, eens aangekomen in de kazerne, de opeengestapelde manifestanten gedurende een vol kwartier in de celwagen opgesloten bleven ?

Is het volgens de geachte minister geoorloofd dat, bij de overbrenging naar het celgedeelte, de dienstdoende rijkswachters in de kazerne de manifestanten opzettelijk in het Frans afsnauwden, wel wetend dat zij Nederlands hoorden te spreken ?

Meent de geachte minister dat het nog langer verantwoord is Nederlandsonkundige rijkswachters in te zetten bij acties in de Vlaamse rand rond Brussel ?