Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-4

7 NOVEMBER 1995


Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 26 van de heer Anciaux d.d. 21 september 1995 (N.) :
Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het GIA-proces te Brussel.

Naar aanleiding van het GIA-proces dat zich in het begin van september 1995 voordeed in het Brusselse Justitiepaleis, werden niet-geziene veiligheidsmaatregelen getroffen, zowel binnen het Justitiepaleis als erbuiten.

Kan de geachte minister mij meedelen welke veiligheidsmaatregelen er allemaal genomen werden ? Hebben deze maatregelen aanleiding gegeven tot nieuwe informatie ? Hoeveel personen werden extra ingeschakeld tijdens deze periode ?

Wat was de totale kostprijs voor deze veiligheidsoperaties, zowel ten koste van de begroting voor Justitie als ten koste van de begroting Binnenlandse Zaken ? Werden er maatregelen genomen in samenwerking met buitenlandse veiligheidsdiensten en ambassades ?