Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-4

7 NOVEMBER 1995


Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 22 van de heer Anciaux d.d. 21 september 1995 (N.) :
Privé-takeldiensten. ­ Misbruiken.

In verschillende steden en gemeenten worden er door de gemeentebesturen contracten afgesloten met privé-firma's die op vraag van de gemeentepolitie wagens kunnen wegslepen. Deze firma's doen dit vanzelfsprekend niet louter uit gemeenschapszin en vragen dan ook flinke vergoedingen voor de bewezen diensten. Vreemd genoeg worden deze vormen van concessiecontracten meestal niet via openbare aanbestedingen toegekend, maar wordt door de gemeente vaak een bedrag betaald aan de betrokken firma's om ten dienste te staan van de politie.

Heel dikwijls vernemen we echter feiten die niet aanvaardbaar zijn. Heel vaak kan men spreken van machtsmisbruik door deze firma's. Flinke bedragen worden gevraagd voordat een wagen wordt teruggegeven. Regelmatig stelt men schade vast aan een weggesleepte wagen. De normering voor het mogen wegslepen van een wagen, wordt niet steeds op dezelfde wijze bepaald. Wagens worden weggesleept, ook wanneer de bestuurder reeds ter plaatse is enz.

Wat zal de geachte minister doen om aan deze onduidelijke en vaak omwettige toestanden een einde te stellen ? Kan er geen duidelijke reglementering opgesteld worden waar de politie en de gemeenten zich dienen aan te houden ? Kunnen firma's geen sanctie opgelegd worden indien, na een vonnis door een rechtbank, toch opnieuw dezelfde onwettige toestanden zich voordoen ? Moeten firma's die wagens achterhouden tot er betaald wordt, niet het verbod krijgen om verder nog voor de politie te werken ?