Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-31

5 NOVEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 60 van de heer Anciaux d.d. 29 augustus 1996 (N.) :
Eéntalig vermelden van waarschuwingen op kinderspeelgoedjes.

Recentelijk bracht Nestlé een nieuw product op de markt. Het bestaat uit een chocolade-eitje met daarbinnenin een speelgoedfiguurtje uit de Disney-familie. Op de verpakking van dit product staat ééntalig vermeld : « Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces avalables. » Binnenin werd nog eens dezelfde waarschuwing gestopt, maar deze keer in 7 talen : het Italiaans, het Engels, het Frans, het Duits, het Spaans, het Portugees en het Hongaars (?). Dit duidt toch wel op het belang van deze waarschuwing.

1. Vindt de geachte minister het verantwoord dat dit product in België wordt verkocht waarbij een belangrijke waarschuwing niet terug te vinden is in één van de belangrijkste landstalen ?

2. Is het niet verwerpelijk dat juist die mensen die weinig onderwijs hebben genoten en ééntalig Nederlands zijn, worden uitgesloten van levensbelangrijke informatie in verband met hun kinderen ?

3. Wat ligt er in de geachte minister zijn macht om iets aan deze situatie te verhelpen en is de geachte minister bereid hier iets aan te doen ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

Gezien het hier gaat om een gezamenlijke verkoop van voedingsmiddelen en speelgoed, is de reglementering inzake de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen (koninklijk besluit van 13 november 1986) hierop niet van toepassing. De reglementering, die hierop wel van toepassing is, is deze van het speelgoed, die valt onder de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken en dit krachtens de wet van 29 juni 1990 betreffende de veiligheid van speelgoed en in het bijzonder artikel 7.