Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-31

5 NOVEMBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 177 van de heer Anciaux d.d. 19 september 1996 (N.) :
Vervoer van Duits plutonium via Oostende naar Schotland.

Volgens Greenpeace vervoerde een Duitse vrachtwagen met militair konvooi, daarna bewaakt door de Belgische rijkswacht, op 11 september 1996 tientallen kilo's plutonium van Duitsland naar BelgiŽ, om dan via de luchthaven van Oostende naar Schotland te vliegen. Het transport met plutonium en uranium hield halt in Mol op het terrein van kernafvalfabriek Belgoprocess en transportbedrijf Transnubel. Aan de krant De Morgen verklaarde een woordvoerder van Transnubel : ę Dat is de verantwoordelijkheid van het bedrijf in Duitsland waar het plutonium vandaan komt. De containers voldoen in ieder geval wel aan de veiligheidseisen. Ľ Op 12 september werd de gevaarlijke lading getransporteerd vanuit de luchthaven van Oostende naar de opwerkingsfabriek in het Schotse Dounreay. Greenpeace-militanten slaagden erin op de luchthaven een tijdlang het vliegtuig tegen te houden met andere woorden het vliegtuig ongehinderd te benaderen. Dit terwijl de lading kan gebruikt worden voor de aanmaak van kernwapens.

Is de geachte minister op de hoogte van dit transport en het incident ? Hoe regelmatig wordt plutonium uit Duitsland naar BelgiŽ vervoerd, de verklaring van de woordvoerder van Transnubel indachtig ? Is dergelijk transport verantwoord ? Is het juist dat het plutonium opgeslagen wordt in Mol ? Zijn de containers voldoende veilig, ook voor luchttransport ? Aan welke vereisten moeten dergelijke containers voldoen ? Is het juist dat de beveiliging van dit transport te wensen overliet gezien de geslaagde actie van Greenpeace-militanten ? Welke maatregelen voorziet de geachte minister om dergelijk transport optimaal veilig te laten verlopen ?