Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-28

24 SEPTEMBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel (FinanciŽn)

Vraag nr. 106 van de heer D'Hooghe d.d. 14 augustus 1996 (N.) :
Het Luxemburgse fraudecircuit.

Op 6 augustus jl. maakten de media bekend dat een 300-tal personen via Luxemburg belastingen zouden hebben ontweken. Zowel de radio- en televisieberichten als de krantenartikels hadden het over de verrichtingen van Kredietbank Luxemburg die bestempeld werden als ę fiscale witwasconstructies Ľ of ę offshorebankieren Ľ. Er zou een computerlijst hieromtrent zijn overgezonden zowel aan het Brussels gerecht als aan het ministerie van FinanciŽn. Ook via andere kanalen zou informatie in het bezit zijn van het ministerie van FinanciŽn. Kan de geachte minister, in de huidige stand van zaken, volgende inlichtingen verstrekken :

1. Hoeveel personen zijn er betrokken bij de bedoelde transacties ? Over hoeveel natuurlijke personen, enerzijds, en over hoeveel rechtspersonen anderzijds gaat het hier ? De geciteerde bronnen geven aantallen op die variŽren van een 80-tal tot een 300-tal.

2. Om welk bedrag aan beleggingen, in totaliteit, op bewuste Luxemburgse rekeningen gaat het ? In welke valuta zijn deze uitgedrukt ?

3. De persbronnen hebben het over ontwijking van roerende voorheffing, maar ook over ontweken successierechten. Welke types van ontweken belastingen zijn u in de huidige stand van zaken bekend en voor welk geraamd bedrag ?

4. In hoeveel gevallen heeft de fiscus met de betrokken belastingplichtigen reeds een minnelijke schikking getroffen om ontdoken fiscale inkomsten vooralsnog te recupereren ? Welk bedrag vertegenwoordigen die aldus gerecupereerde inkomsten ?

5. Welke concrete controlemaatregelen werden tot op heden uitgevoerd door de Commissie voor het bank- en financiewezen ?