Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-23

16 JULI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 50 van de heer Boutmans d.d. 10 juni 1996 (N.) :
NMBS. ­ Weigering van aanwerving van diabetespatiėnten.

In Straal , het blad van de Christelijke Ziekenfondsen (10) van 22 mei 1996 staat dat diabeteslijders vaak problemen hebben bij aanwerving : onder meer wordt gesteld dat de NMBS al 30 jaar weigert suikerzieken in dienst te nemen, omdat ze een eigen ziekenfonds heeft en zoveel mogelijk risico's wil uitsluiten.

Is dit juist ? Vindt de geachte minister dit niet ongepast, en is hij van zin er wat aan te doen ?

In hetzelfde artikel wordt ook gesteld dat de overheid heel wat diabetici aanwerft op het quotum « gehandicapten ». Is dit juist ? Zijn er cijfergegevens over ? Acht de geachte minister dit een gerechtvaardigde praktijk ? Is hij van zin er een einde aan te maken ?