Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-22

2 JULI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 142 van de heer Boutmans d.d. 3 mei 1996 (N.) :
Gemeente. Vergadering met gesloten deuren.

In artikel 94 van de nieuwe gemeentewet lezen we : De vergadering is niet openbaar wanneer het om personen gaat. Wat is de precieze betekenis van deze bepaling ?

Stel dat over een onteigening moet worden beslist : is dat een reden om de deuren te sluiten, nu een onteigening altijd over een bepaalde eigenaar gaat ?

Over subsidies ? Over contracten, die in principe toch met een welbepaalde persoon worden gesloten ?

Over rechtsgedingen, normaal ook tegen een bepaalde persoon gevoerd ?

Worden rechtspersonen ook als personen beschouwd in de zin van dit artikel ?


Antwoord : Ik kan het geachte lid verwijzen naar het antwoord dat ik heb gegeven op de parlementaire vraag die in verband met hetzelfde onderwerp werd gesteld door de heer Claude Eerdekens, volksvertegenwoordiger (vraag nr. 50 van 11 september 1995, Vragen en Antwoorden , Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 13, blz. 1319).