Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-20

18 JUNI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 140 van de heer Boutmans d.d. 3 mei 1996 (N.) :
Rijkswacht. ­ Fototheek.

Sinds een twintigtal jaren beschikt de rijkswacht over een « fototheek ».

Welke aard van beeldmateriaal wordt in welke situaties in het raam van de ordehandhaving opgeslagen en bewaard ? Onder welke rubrieken ? Om welke reden en voor hoelang ? Kunnen dit persoonlijke foto's zijn, dat wil zeggen uit de privé-sfeer ? Onder welke omstandigheden werden ze verkregen ?

Wordt het gebruik van technische observatie- en fotoapparatuur toegestaan, om personen in hun privé-sfeer te volgen ?