Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-17

7 MEI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 37 van de heer Destexhe d.d. 22 maart 1996 (Fr.) :
Regels inzake ziekenhuisopname van kinderen.

De financiering van de ziekenhuizen steunt op forfaitaire bedragen inzake het ziekenhuisverblijf (ligdagprijs) en op medisch-technische factoren. Wanneer het een ziekenhuisopname van kinderen betreft, rijzen specifieke problemen : de technische verrichtingen nemen veel meer tijd in beslag wanneer het een kind betreft en de ziekenhuisopname van een kind vereist een ruimere personeelsbezetting dan die van volwassenen. Er bestaat geen specifieke nomenclatuur van de medisch-technische verrichtingen in de kindergeneeskunde, en de criteria inzake verpleegkundige begeleiding zijn niet beduidend anders.

Kan de geachte minister :

1. Mij bevestigen dat er geen specifieke nomenclatuur inzake kindergeneeskunde bestaat en mij zeggen of hij deze toestand bevredigend vindt, en of hij eventueel plannen heeft op dat gebied;

2. Mij de normen mededelen inzake de personeelssterkte voor kindergeneeskunde (in vergelijking met de normen voor volwassenen);

3. Mij uitleggen hoe de ligdagprijzen in de kindergeneeskunde worden berekend;

4. Mij de ligdagprijzen mededelen van de verschillende universitaire kinderziekenhuizen van het land;

5. Mij zeggen of hij deze prijzen voldoende vindt;

6. Mij zeggen of er een gezondheidsbeleid bestaat inzake ziekenhuisopname voor kinderen, bijvoorbeeld de transfercriteria naar gelang van de ernst van de pathologie;

7. En, meer in het algemeen, mij zijn plannen inzake ziekenhuisopname van kinderen uiteenzetten ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

1. Het antwoord op uw vraag behoort tot de bevoegdheid van het RIZIV waar ik informatie heb opgevraagd. Zodra ik die heb ontvangen, zal ik ze aan het geachte lid meedelen.

2. De personeelsnormen op de pediatriediensten zien er als volgt uit :

≠ Niet-universitaire bedden : 14 FTE per 30 bedden met een bezettingsgraad tussen 70 en 90 pct.;

≠ Universitaire bedden : 0.80 FTE per bezet bed.

Op te merken valt dat sommige bedden ę pediatrie Ľ gefinancierd worden als bedden ę intensieve zorg Ľ met 2 FTE-personeelsleden per bed.

Ter vergelijking geef ik u ook de normen voor de diensten chirurgie en inwendige geneeskunde :

≠ Niet-universitaire bedden : 13 FTE per 30 bedden met een bezettingsgraad tussen 70 en 90 pct.;

≠ Universitaire bedden : 0.69 FTE per bezet bed.

3. Ik ben zo vrij te refereren aan de artikelen 42 en 43 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten.

4. Er wordt geen verpleegdagprijs aan de pediatriedienst van een ziekenhuis toegekend. Het ziekenhuis factureert een gemiddelde prijs voor alle ziekenhuisdiensten samen.

Ter informatie kan ik u meedelen dat de verpleegdagprijs voor een categoraal universitair ziekenhuis gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, op 1 januari 1996 14 442 frank bedraagt. Voor de andere pediatriediensten kan het budget niet worden onderscheiden.

5. Momenteel is het zo dat de budgetten van financiŽle middelen een basisactiviteit (onder meer de verpleegkundige permanentie) financieren en extra middelen toekennen op basis van de ernst van de behandelde pathologieŽn en de zwaarte van de verpleegkundige zorg. Volgens mij zijn die budgetten toereikend.

6. In respect voor de medische diagnostische en therapeutische autonomie, regelt de overheid via de erkenningsnormen niet de medisch verantwoorde transfers.

7. Via aangepaste structuren, regelgeving en efficiŽnte financiering zullen er ook voor de pediatrieŽn garanties geboden worden voor een efficiŽnte organisatie, werking, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgverlening.