Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-17

7 MEI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 111 van de heer Boutmans d.d. 5 maart 1996 (N.) :
Europese Unie. ≠ Burden sharing.

De EU-Ministerraad voor Binnenlandse Zaken en Justitie heeft op haar vergadering van 25 en 26 september 1995 een resolutie over ę burden sharing Ľ goedgekeurd, waarin gesteld wordt dat EU-landen, die een significant grotere militaire bijdrage aan het bewaren van de vrede in een crisisgebied leveren, minder vluchtelingen uit dit gebied moeten opnemen.

1. Welk standpunt heeft BelgiŽ hierover ?

2. Is deze regeling van toepassing voor de situatie in BosniŽ of andere landen ? Hoe wordt dit concreet toegepast ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

1. De Belgische delegatie heeft deze resolutie mee goedgekeurd en staat dan ook volledig achter de inhoud hiervan.

2. Het handelt hier voorlopig slechts om een principeverklaring. Deze regeling zal niet toegepast worden op de Bosnische situatie, aangezien, op het ogenblik van het opstellen van deze resolutie, er in dit verband reeds maatregelen waren getroffen. Het zijn echter wel de gebeurtenissen in ex-JoegoslaviŽ die de aanleiding vormden voor het nemen van deze resolutie. De concrete toepassing zal dus pas plaatsvinden in soortgelijke situaties.