Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-15

16 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 113 van de heer Boutmans d.d. 5 maart 1996 (N.) :
Luchthaven. ­ Vreemdelingen zonder papieren.

Vreemdelingen, die zonder papieren in de luchthaven aankomen, moeten door de privé-firma BATC verplicht vastgehouden worden om teruggestuurd te worden, dit zonder de mogelijkheid tot asielaanvraag gekregen te hebben.

­ Overtreedt de BATC niet artikel 434 van het Strafwetboek bij het willekeurig vasthouden van vreemdelingen, die zonder papieren in de luchthaven aangekomen zijn ? Welke verantwoordelijkheid draagt de overheid hierin en welke maatregelen neemt ze hierbij ?

­ In welke mate worden vreemdelingen, die zonder papieren met de boot of de trein gearriveerd zijn, van hun vrijheid beroofd ?

­ Op welke wijze, en om welke reden worden hierbij welke privé-bewakingsfirma's ingeschakeld ? Sinds wanneer ?