Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-15

16 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 105 van de heer Boutmans d.d. 5 maart 1996 (N.) :
Politie. ­ Gewelddadige dood van een illegaal.

Journalist Chris De Stoop beschrijft in zijn boek Haal de was maar binnen , blz. 260-272 en blz. 284-286, hoe Peter, een Ghanese illegaal, in Antwerpen in comateuze toestand geraakte en uiteindelijk overleed na de door de politie toegebrachte zware slagen en verwondingen en een medisch foute behandeling. Op de overlijdensakte hebben de artsen trouwens « gewelddadige dood » ingevuld. Bij de begrafenis van deze Ghanees ontstond er spontaan een protestbetoging bij de vele aanwezige Afrikanen. Enkele dagen later werden velen hiervan opgepakt en uitgewezen.

­ Is de geachte minister enig onderzoek bekend (gerechtelijk, administratief of door het Controlecomité voor de politie) over deze gewelddadige dood en de eventuele betrokkenheid daarbij van politiemensen ?

­ Werd er tijdens deze protestbetoging informatie verzameld over de eventuele illegale aanwezigen om ze later te kunnen oppakken en uitwijzen ? Zo ja, op welke wijze en door wie ?