Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-14

9 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 30 van de heer Olivier d.d. 1 maart 1996 (N.) :
Rijden onder invloed van geneesmiddelen. ≠ Preventieve maatregelen.

Volgens recente schattingen verkeert 10 pct. van de verkeersdeelnemers onder invloed van rijgevaarlijke geneesmiddelen, waarbij naar schatting 30 tot 50 pct. op de ťťn of andere manier verslaafd is aan deze geneesmiddelen (het gaat vooral om benzodiazepines).

Oplossingen voor dit probleem worden vooral op het preventieve vlak gezocht.

In dit verband wordt gewezen op het bestaan van een Europese richtlijn die de geneesmiddelen indeelt op basis van hun invloed op de rijvaardigheid, maar die alleen (vrijblijvend) op nieuwe geregistreerde middelen van toepassing is en niet op bestaande geneesmiddelen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Is de geachte minister bereid een gelijkaardige indeling verplichtend in te voeren voor alle bestaande geneesmiddelen ?

2. Kan het voorschrijfgedrag van de artsen worden georiŽnteerd naar die geneesmiddelen met het minste effect op de rijvaardigheid maar met eenzelfde therapeutische waarde ?

3. In verkeerskringen wordt de mogelijkheid geopperd om een verplichte aangifte in te voeren door de arts aan de overheid van rijongeschiktheid van de patiŽnt. Wat is het standpunt van de geachte minister ter zake.