Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-12

12 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen

Vraag nr. 23 van de heer Destexhe d.d. 15 januari 1996 (Fr.) :
Instituut voor veterinaire keuring.

Begin 1995 werden, naar aanleiding van de moord op een inspecteur-dierenarts, vragen gesteld omtrent de diergeneeskundige controles die uitgevoerd worden in de slachthuizen en in de hele vleessector tot op het ogenblik dat het vlees de consument bereikt.

Er volgde een intensievere opsporing van het gebruik van hormonen, die op initiatief van het IVK niet alleen op de hoeve maar ook in de slachthuizen gebeurde. De keurders in de slachthuizen nemen willekeurig monsters wanneer zij verdachte sporen van injecties aantreffen of doelgericht op basis van een zware lijst van vetmesters die ervan verdacht worden anabolica te gebruiken. Allicht worden die controles op een ernstige wijze uitgevoerd door gewetensvolle dierenartsen die goed opgeleid zijn om dergelijke residus op te sporen.

Andere residus echter worden blijkbaar minder vaak onderzocht. Dit geldt voor antibiotica in kalfsvlees en in gevogelte en voor kalmeermiddelen in varkensvlees.

Momenteel is er een evaluatie aan de gang van het door de dierenartsen in opdracht van het IVK gepresteerde werk. Om zich te perfectioneren nemen zij geregeld deel aan sessies van theoretische bijscholing of, iets minder vaak, van omscholing in de praktijk. Sommigen onder hen zijn houder van het diploma van licentiaat in hygiŽne en technologie met betrekking tot voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. De veearts moet zich ten volle inzetten voor zijn taak als keurder en moet in het bijzonder afstand doen van alle andere professionele aangelegenheden wanneer hij belast is met sanitaire opdrachten.

Ik zou de geachte minister twee vragen willen stellen :

1. Wat zijn de selectiecriteria voor de keurders bij het IVK ?

2. Hoe gaat hij reageren op de druk die de Amerikanen uitoefenen voor de legalisering van natuurlijke hormonen in Europa ?


Antwoord : 1. Om tot ambtenaar-keurder te kunnen worden benoemd dient betrokkene op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring ingeschreven te zijn zoals bepaald in artikel 36 van de wet houdende oprichting van het instituut. Om als zelfstandig dierenarts met opdrachten belast te kunnen worden bestaan er op dit ogenblik nog geen selectiecriteria. De laatste drie jaar werden geen aanstellingen verricht.

2. Ik ben van mening dat het voeren van een geloofwaardige strijd tegen het gebruik van natuurlijke hormonen onmogelijk is wanneer men tegelijk de invoer van behandeld Amerikaans vlees toelaat. Het commercialiseren van met hormonen behandeld vlees is afhankelijk van de stellingname van de EG.

Ter gelegenheid van het wetenschappelijk congres te Brussel eind 1995 heeft de EEG-Commissie haar vroeger standpunt bevestigd met name de handhaving van het verbod op de invoer van alle met hormonen behandeld Amerikaans vlees.