Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-12

12 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 72 van de heer Boutmans d.d. 9 januari 1996 (N.) :
Groep van Dublin. ≠ BelgiŽ.

In een Amerikaans regeringsdocument ≠ consulteerbaar op Internet ≠ lees ik dat BelgiŽ een actief lid is van de ę Groep van Dublin Ľ. Blijkbaar gaat het om een vorm van internationale politiesamenwerking.

Kan u mij hierover meer inlichtingen bezorgen : waar houdt die groep zich mee bezig ? Met wie ? Wie is er verantwoordelijk voor ? Bestaan er rapporten over zijn werkzaamheden ?


Antwoord : De Groep van Dublin is een informeel comitť dat handelt over drugsgebonden materies waaraan vertegenwoordigers deelnemen van de westerse landen, te weten de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada, Japan en AustraliŽ.

Deze groep vergadert gemiddeld 2 maal per jaar om vooral de repressieve aspecten en het algemeen drugbeleid te bespreken.

De Belgische afvaardiging binnen deze groep wordt waargenomen door een afgevaardigde van het ministerie van Justitie en een afgevaardigde van het ministerie van Buitenlandse Zaken.