Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-11

20 FEBRUARI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 21 van de heer Olivier d.d. 11 januari 1996 (N.) :
Geneesmiddelengebruik in BelgiŽ.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Welk bedrag aan geneesmiddelen werd in 1995 per hoofd uitgegeven in ons land ? Welk bedrag werd in andere vergelijkbare Europese landen per hoofd uitgegeven ?

2. Voor welk bedrag kwam het RIZIV daarbij tussen ?

3. Met hoeveel procent zijn de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen de jongste tien jaar gestegen ?

4. Is de geachte minister bereid het voorschrijfgedrag van de artsen meer te richten naar de goedkopere generische geneesmiddelen ? Wat was het marktaandeel van de generische geneesmiddelen in ons land in 1995 ? Wat was het marktaandeel van deze middelen in andere vergelijkbare Europese landen ?

5. Is de geachte minister bereid voor de geneesmiddelen die al een aantal jaren op de markt zijn en waarvan het octrooi vervallen is, een algemene prijsdaling van 20 pct. bindend op te leggen ?

6. Is de geachte minister bereid de commerciŽle informatie over geneesmiddelen gefinancierd door de farmaceutische industrie te vervangen door neutrale en wetenschappelijke informatie gefinancierd door de overheid ?