Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-59

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 521 van de heer Boutmans d.d. 21 oktober 1997 (N.) :
Uitbouw gemeentepolitie. Maatregelen.

De vertegenwoordigers van de rijkswachtvakbonden verklaarden tijdens de hoorzittingen van de senaatscommissie Binnenlandse Zaken dat de rijkswacht de laatste jaren een strategie en beleid gevoerd heeft die gericht waren op het versterken van de rijkswacht op plaatsen waar de gemeentepolitie zwak was. Op plaatsen waar er een sterk gemeentelijk politiekorps aanwezig is heeft de rijkswacht zich toegelegd op terreinen waar de gemeentepolitie minder interesse voor had. In de landelijke gemeenten heeft de rijkswacht zich toegespitst op basispolitiezorg. De brigadecommandanten werden door het commando aangemaand om reguliere contacten te onderhouden met de lokale burgerlijke autoriteiten. In sommige gevallen pakte de brigadecommandant voor de gemeenteraad uit met een heus beleidsplan. Het doel was de basispolitiezorg van de rijkswacht zoveel mogelijk lokaal te verankeren en te verzekeren.

Welke maatregelen neemt de geachte minister om ertoe te komen dat de gemeentepolitie overal voldoende uitgebouwd wordt in plaats van de rijkswacht in de zwakke gemeenten uit te bouwen ?