Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-73

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 768 van de heer Buelens d.d. 13 januari 1998 (N.) :
Bezoek van Noordierse politieofficieren aan de rijkswacht.

Van 22 tot 25 september 1997 bracht een delegatie van de Royal Ulster Constabulary, de RUC een werkbezoek aan de rijkswacht. Deze delegatie bestond uit twee hogere officieren van de RUC.

Het motief van dit studiebezoek, zoals blijkt uit een publicatie van de rijkswacht, zou het bestuderen van nieuwe manieren van ordehandhaving en het herstel van de openbare orde zijn, in het raam van het vredesproces in Noord-Ierland.

Graag had ik aan de geachte minister volgende vragen gesteld :

1. Was hij op de hoogte van dit werkbezoek, door vertegenwoordigers van een politiekorps, dat op zijn zachtst gezegd een bedenkelijke reputatie heeft ?

2. Vindt hij het normaal dat leden van een politiekorps, dat in het verleden bewezen heeft op een bijzonder partijdige manier op te treden, en waarvan verschillende leden in opspraak zijn gekomen wegens hun betrokkenheid bij paramilitaire activiteiten, tot zelfs aan moorden toe, met alle egards worden ontvangen door het kader van de Belgische rijkswacht ?

3. Hoeveel van dergelijke werkbezoeken vonden de laatste tien jaar plaats, en wie waren de deelnemers ?

4. Waaruit bestond het werkprogramma van dit bezoek ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder de antwoorden op zijn vragen.

1. Neen, ik was daar niet van op de hoogte.

2. De bezoeken van en contacten met vreemde politiediensten maken het mogelijk om problemen en de aanpak ervan te vergelijken waardoor elkeen zijn werkwijze kan optimaliseren en profiteren van de ervaringen van de anderen. Het is vanuit deze optiek dat dit werkbezoek van de Royal Ulster Constabulary (RUC) gezien moet worden.

3. Het vermelden van alle bezoeken van de laatste tien jaar is onmogelijk. Bij wijze van voorbeeld kan worden vermeld dat er in 1997 zestien bezoeken plaatsvonden.

4. Het werkbezoek van de RUC bestond uit uiteenzettingen en besprekingen onder andere in het raam van de handhaving van de openbare orde.