Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-67

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 777 van de heer Verreycken d.d. 19 januari 1998 (N.) :
Verkoop van misdaadstimulerende videospellen.

De Franse politie reageerde verontwaardigd op de introductie van Grand Theft Auto . Het betreft een videospel van de firma Meccaworld, waarbij de speler punten kan sprokkelen door auto's te carjacken , voorbijgangers te vermoorden, mensen te overrijden, of politiemannen te vermoorden. Dit laatste levert het meeste punten op...

De woordvoerder van de Franse politie maakte zich, mijns inziens terecht, zorgen over het effect van dergelijke spellen op jongeren die problemen hebben met de politie, of die venantwoordelijk zijn voor het uitbarstende geweld in de grootstedelijke randgebieden.

Ik stelde vast dat het probleemloos mogelijk is om dit gewraakte spel van Internet te plukken. Waarbij ik eveneens het spel Carmaggedon in meerdere landen verboden kon laden. Bij dit laatste spel worden de meeste punten vergaard door de speler die het handigst is in het omverrijden van oude mensen of gehandicapten.

Ongetwijfeld bestaan nog meer van dergelijke spellen.

De vergoelijking van misdadige gedragingen, door het aanbieden ervan onder de vorm van spelletjes, zal zeker de actuele verkeersagressie niet terugdringen. Terwijl het even verwerpelijk is dat handelaars winsten putten uit het aanzwengelen van misdadige gedragingen.

Worden de videospellen onderworpen aan enige controle alvorens zij voor de verkoop worden vrijgegeven ? In hoeveel gevallen werd een dergelijke vergunning geweigerd in 1997 ? De medewerkers van onze informaticadienst verzekeren mij dat de bewuste spellen ook in de Belgische handel worden aangeboden, en niet enkel via Internet.

Welke maatregelen kan de geachte minister nemen om de invoer en de verkoop van misdaadstimulerende spelletjes te beteugelen ? Zal hij overleggen met zijn collega van Justitie, teneinde de betrokken wetgeving uit te vlooien op de mogelijkheden tot stopzetting van de invoer en verkoop van de videospellen ?