Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-67

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 769/1 van de heer Boutmans d.d. 13 januari 1998 (N.) :
Nemen van foto's door burgers van politieagenten tijdens een openbare manifestatie.

Mij wordt minstens één geval gemeld waar Antwerpse politiemensen getracht hebben te verhinderen dat een burger foto's nam van een openbare manifestatie, onder inroeping dat deze burger daardoor de privacy van de politieagenten schond, die in hun functie van ordehandhavers bij die manifestatie tegenwoordig waren.

Heeft dit een rechtsgrond ?

Is het een burger verboden dergelijke foto's te maken ? Wat mag de politie in dergelijke gevallen doen : foto's of camera's in beslag nemen ? Ook dit is gebeurd. Bestaat hier enige reglementering over ? Zo ja, wat staat daarin ? Zo neen, is dit dan niet gewoon een onaanvaardbaar misbruik ?