Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-58

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 267 van de heer Olivier d.d. 10 oktober 1997 (N.) :
Misbruiken van takelbedrijven.

De rijkswacht zou de dispatchingtaak naar de verschillende takelbedrijven van zich hebben afgeschoven. De rijkswacht zou immers in het verleden nogal vaak geviseerd geweest zijn door de takelbedrijven die beweerden onterecht behandeld te worden bij de verdeling van het slepen.

Sindsdien zou de verdeling en coördinatie van het slepen zijn overgenomen door een externe centrale van Detabel, de federatie van takelbedrijven. Het betreft een centrale met VZW-structuur waarin de belangrijkste takelbedrijven participeren.

Het lijkt erop dat de automobilist het slachtoffer is van deze keuze voor Detabel. De rijkswacht heeft totaal geen controle over de facturatie, de kwaliteit van de service en de oneerlijke toeëigening van takelopdrachten.

Volgens de automobilisten-vereniging VTB-VAB leidt het Detabel-systeem tot de institutionalisering van wantoestanden. De vrije concurrentie wordt aan banden gelegd, waardoor prijsmisbruiken nog meer kans krijgen. Uit een schriftelijke enquête van de rijkswacht zou dan ook blijken dat meer dan de helft van de automobilisten bezwaar maakt tegen hun factuur.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Vindt hij het geoorloofd dat via Detabel bepaalde takelbedrijven worden bevoordeeld en dat Detabel bij conflicten tegelijkertijd rechter en partij is ?

2. Is hij niet van oordeel dat de rijkswacht omwille van de neutraliteit en de kwaliteitsbewaking de noodoproepen zelf moet blijven doen ?

3. Bij onze noorderburen heeft de politie zelf een aantal takelwagens ter beschikking voor snelle en veilige interventies. Waarom wordt de rijkswacht op de belangrijkste hoofdassen niet uitgerust met dit type van interventiewagens ?