Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-79

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1197 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 7 juli 1998 (Fr.) :
Binnensmokkelen van drugs in de gevangenissen.

Kan de geachte minister mij meedelen welke maatregelen zijn genomen en uitgevoerd om een einde te maken aan het binnensmokkelen van drugs in de gevangenissen ?