Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-79

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 1160 van de heer Olivier d.d. 26 juni 1998 (N.) :
Mortuaria in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en rusthuizen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Moet elk ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis en rusthuis worden uitgerust met een mortuarium ?

2. Welke vergunningen moeten voor de moratuaria worden aangevraagd ?