Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-76

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1021 van de heer Verreycken d.d. 17 april 1998 (N.) :
Toestellen voor elektronische stemopname.

Naar ik verneem, zou uw kabinet een bestelling geplaatst hebben van nieuwe magnetische toestellen die bij de volgende verkiezingen elektronische stemopname moeten mogelijk maken.

Graag verneem ik van u, over hoeveel toestellen het gaat en in welke gemeenten deze zullen worden geplaatst ?

Ik verneem ook dat u de fabrikant meedeelde dat de bewuste toestellen vroeger dan voorzien moeten worden geleverd, namelijk ten laatste begin oktober 1998. Wat is de reden van deze vervroeging van de bestelling ?

Antwoord : Bij de evaluatie van de geautomatiseerde stemming op 20 juni 1997 heeft de Ministerraad onder meer beslist om in twee kantons een experiment op te zetten met optische lezing van stembiljetten voor de verkiezingen die zullen plaatsvinden tussen 1 januari 1999 en 31 december 2000. Daarbij is gekozen voor de kantons Chimay en Zonnebeke.

In uitvoering van deze beslissing heeft mijn departement een algemene offerteaanvraag gelanceerd voor het verwezenlijken van een geautomatiseerd stemopnemingssysteem door optische lezing of scanning in de hoedanigheid van prototype, teneinde de bruikbaarheid van dergelijk systeem te testen voor de verschillende soorten verkiezingen. In het bestek is als uitvoeringstermijn gesteld dat materieel en software vr 1 oktober 1998 goedgekeurd moeten zijn, geleverd kunnen worden en operationeel zijn.

Het betreft de uitrusting voor twee kantonhoofdbureaus en bijkomend voor drie gemeentelijke hoofdbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal toestellen zal afhangen van de oplossing die uiteindelijk weerhouden wordt. In elke geval mag volgens het bestek het inlezen an de registratie van alle kiesbureaus binnen het kanton of de gemeente, voor alle verkiezingen die die dag plaatsvinden, maximaal drie uren in beslag nemen.

De leveringsdatum is door mijn departement echter niet vervroegd, maar is oorspronkelijk bepaald op 1 oktober 1998. Opodat deze systemen operationeel zouden zijn begin 1999 is het immers noodzakelijk een strikte kalender te respecteren.