1-211

1-211

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 16 JULI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Belangenconflict.
  3. Controledienst voor verzekeringen.
  4. Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen.
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSVOORSTELLEN (Hervatting van de algemene bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN, AANBEVELINGEN EN VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE (Stemmingen) :
WENSEN :