1-210

1-210

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 16 JULI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :