1-988/5

1-988/5

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

16 JULI 1998


Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commission aangenomen tekst (Stuk 1-998/4).

Brussel, 16 juli 1998.

De Voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De Griffier van de Senaat,

Herman NYS.