1-1022/1

1-1022/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

12 JUNI 1998


Wetsontwerp betreffende de euro


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 17 juni 1998.
Onderzoekstermijn : 45 dagen (*).

(*) Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie :
Gedr. St. 1-82/30 (Senaat).