1-929/8

1-929/8

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

9 JUNI 1998


Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

Nrs. 1 tot 4 en 7 : van de heer Hatry (door de heren Hatry en Coene ).

Nrs. 29 tot 34 : van de heer Coene.