1-617/1

1-617/1

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

2 MEI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 20 mei 1997.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.

Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 934 - 96/97 :

­ Nr. 1 : Wetsontwerp.

­ Nr. 2 : Amendementen.

­ Nr. 3 : Verslag van de heer Roose.

­ Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

­ Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 29 en 30 april 1997.