1-688/4

1-688/4

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

8 JULI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie


Art. 3

Nr. 1 : van de heer Goris en mevrouw Cornet d'Elzius.