1-187/7

1-187/7

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

5 DECEMBER 1995


Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen

(Artikelen 50 tot 52)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR MEVROUW MAXIMUS (1)


De Commissie heeft de haar toegewezen artikelen onderzocht tijdens haar vergadering van 5 december 1995.

Na te hebben vastgesteld dat er geen amendementen zijn ingediend, heeft de Commissie deze artikelen in hun geheel zonder nadere bespreking goedgekeurd met 8 stemmen tegen 1 stem.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor de redactie van dit verslag.

De Rapporteur,
Lydia MAXIMUS.
De Voorzitter,
Roger LALLEMAND.

(1) Dit ontwerp is geŽvoceerd op 2 december 1995.