S. 7-97 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, за1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger
Rik Daems   

krijgsmacht
oorlog
strijdkrachten in het buitenland
bevoegdheid van het Parlement
parlementair toezicht
bevoegdheid van de uitvoerende macht
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-97/1 7-97/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 9/10/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2019   Indiening Doc. 7-97/1 7-97/1 (PDF)
22/11/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/11/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie