S. 7-83 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede
Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

actieprogramma
kind
rechten van het kind
motie van het Parlement
armoede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-83/1 7-83/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-83/1 7-83/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
18/11/2019   Inschrijving op agenda
18/11/2019   Uitgesteld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Uitgesteld