S. 7-78 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie
Latifa Gahouchi   

reproductieve gezondheidszorg
motie van het Parlement
abortus
rechten van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-78/1 7-78/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-78/1 7-78/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Uitgesteld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving