S. 7-73 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
Jean-Frédéric Eerdekens    Fatima Ahallouch    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

rechter
Grondwettelijk Hof (België)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-73/1 7-73/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-73/1 7-73/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
26/2/2021   Inschrijving op agenda
26/2/2021   Regeling der werkzaamheden
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Regeling der werkzaamheden
7/5/2021   Inschrijving op agenda
7/5/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Karl Vanlouwe, Jean-Paul Wahl
7/5/2021   Hoorzitting - Prof. Em. Marc Bossuyt, prof. emeritus UAntwerpen, voormalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof; - Mevrouw Evelyne Maes, gastprofessor aan de Université Saint-Louis en ULiège, vennoot advocatenkantoor Curia; - Prof. Em. dr. Paul Van Ors
7/5/2021   Gedachtewisseling
21/5/2021   Inschrijving op agenda
21/5/2021   Hoorzitting - de heren Luc Lavrysen en François Daout, voorzitters van het Grondwettelijk Hof, - de heer Christoph Grabenwarter, voorzitter van het Grondwettelijk Hof van Oostenrijk, lid van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa.
21/5/2021   Gedachtewisseling
4/6/2021   Inschrijving op agenda
4/6/2021   Hoorzitting - Prof. Em. André Alen, KU Leuven, voormalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof; - Prof. Dr. Christian Behrendt, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université de Liège (ULiège); - Prof. Dr. Céline Romainv
4/6/2021   Gedachtewisseling
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Hoorzitting - de heer Marc Verdussen, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid UCL; - de heer Toon Moonen, docent aan de Faculteit Recht en Criminologie UGent.
2/7/2021   Gedachtewisseling
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 26/2/2021, 23/4/2021, 7/5/2021, 21/5/2021, 4/6/2021, 2/7/2021, 16/12/2022