S. 7-66 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar
Bert Anciaux   

strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen
strafrechtelijke aansprakelijkheid
motie van het Parlement
jongere
rechtsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-66/1 7-66/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-66/1 7-66/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie