S. 7-56 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, 1, tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft
Bert Anciaux    Katia Segers   

oorlog
parlementair toezicht
strijdkrachten in het buitenland
herziening van de grondwet
bevoegdheid van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-56/1 7-56/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-56/1 7-56/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie