S. 7-53 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annu´teit van de begroting ook toe te passen op de monarchie
Bert Anciaux   

begrotingsbeleid
herziening van de grondwet
parlementaire monarchie
Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-53/1 7-53/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-53/1 7-53/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie