S. 7-50 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18-jarigen mogelijk te maken
Bert Anciaux   

landelijke verkiezing
herziening van de grondwet
jongere

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-50/1 7-50/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-50/1 7-50/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie