S. 7-439 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, met het oog op de grondige hervorming en beperking van de financiering van de politieke partijen, de versterking van de democratie en het versterken van parlementsleden en parlementen
Bert Anciaux   

politieke moraal
politieke partijen
partijfinanciering
financiering van een verkiezing
wetsherziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-439/1 7-439/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/3/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/3/2023   Indiening Doc. 7-439/1 7-439/1 (PDF)
28/4/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/4/2023   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie