S. 7-436 Dossierfiche K. 55-3139

Ontwerp van bijzondere wet tot opheffing van het artikel 65quater en de bijlage van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (I)
Regering A. De Croo I  

regionale financiŽn
beleid inzake klimaatverandering
vermindering van gasemissie
emissiehandel
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
opwarming van het klimaat
bouwnijverheid
isolatie van gebouwen
Protocol van Kyoto
herroeping
toepassing van de wet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-3139/1 Ontwerp van bijzondere wet 16/2/2023
K. 55-3139/2 Verslag namens de commissie 13/3/2023
K. 55-3139/3 Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2023
K. 55-3139/4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/3/2023
7-436/1 7-436/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2023
7-436/2 7-436/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/2023
7-436/3 7-436/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/5/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/2/2023   Indiening Doc. K. 55-3139/1
13/3/2023   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 55-3139/2
23/3/2023   Bespreking
Integraal verslag nr. 237
23/3/2023   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-2/o0)
Integraal verslag nr. 237
Doc. K. 55-3139/4
23/3/2023   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2023   Overzending Doc. 7-436/1 7-436/1 (PDF)
24/3/2023   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/5/2023   Inschrijving op agenda
26/5/2023   Algemene bespreking
26/5/2023   Artikelsgewijze bespreking
26/5/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+43/-2/o0) Doc. 7-436/3 7-436/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/3/2023   Verzending naar commissie
28/4/2023   Inschrijving op agenda
28/4/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
28/4/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
28/4/2023   Aanneming zonder amendering
28/4/2023   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-436/2 7-436/2 (PDF)
26/5/2023   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/6/2023   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2023   Bekendmaking (55299-55300)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2023
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/5/2023
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/4/2023
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2023 15/6/2023, blz 55299-55300