S. 7-429 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
Julien Uyttendaele    Bert Anciaux    Jean-Frédéric Eerdekens   

Grondwettelijk Hof (België)
prejudiciële rechtsvraag
toezicht op de grondwettigheid
hogere rechtspraak
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-429/1 7-429/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 13/3/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2023   Indiening Doc. 7-429/1 7-429/1 (PDF)
17/3/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/3/2023   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie