S. 7-402 Dossierfiche K. 55-2961

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte
Eliane Tillieux  

Rekenhof (BelgiŽ)
rijkdom
belastingaangifte
schuld
Raad van Europa
corruptie
politieke moraal
financieel belang van de leden
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2961/1 Voorstel van bijzondere wet 20/10/2022
K. 55-2961/2 Amendementen 30/11/2022
K. 55-2961/3 Verslag namens de commissie 6/12/2022
K. 55-2961/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/12/2022
K. 55-2961/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 8/12/2022
K. 55-2961/6 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/12/2022
7-402/1 7-402/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/12/2022
7-402/2 7-402/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2022
7-402/3 7-402/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/12/2022
7-402/4 7-402/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/12/2022
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2022   Indiening Doc. K. 55-2961/1
10/11/2022   Inoverwegingneming
10/11/2022   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 213
6/12/2022   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 55-2961/3
8/12/2022   Bespreking
Integraal verslag nr. 219
Doc. K. 55-2961/5
8/12/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 219
Doc. K. 55-2961/6
8/12/2022   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/12/2022   Overzending Doc. 7-402/1 7-402/1 (PDF)
9/12/2022   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Algemene bespreking
16/12/2022   Artikelsgewijze bespreking
16/12/2022   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-402/3 7-402/3 (PDF)
16/12/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Doc. 7-402/4 7-402/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/12/2022   Verzending naar commissie
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
12/12/2022   Inleidende uiteenzetting
van mevr. Nele Degraeuwe, vertegenwoordiger van mevr. Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
12/12/2022   Bespreking
12/12/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
12/12/2022   Aanneming zonder amendering
12/12/2022   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
Doc. 7-402/2 7-402/2 (PDF)
16/12/2022   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2022   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2022   Bekendmaking (102922-102923)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/12/2022
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/12/2022
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2022 30/12/2022, blz 102922-102923