S. 7-383 Dossierfiche                  

Besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee
Stephanie D'Hose   

parlementaire delegatie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
rechtstreeks gekozen kamer
regionaal parlement
Benelux
interparlementaire samenwerking
interparlementaire betrekking
Eerste Kamer
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
interparlementaire delegatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-383/1 7-383/1 (PDF) Voorstel van besluit 7/10/2022
7-383/2 7-383/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/10/2022
7-383/3 7-383/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 18/11/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2022   Indiening Doc. 7-383/1 7-383/1 (PDF)
11/10/2022   Inoverwegingneming
11/10/2022   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/11/2022   Inschrijving op agenda
18/11/2022   Algemene bespreking
18/11/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+35/-6/o0) Doc. 7-383/3 7-383/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/10/2022   Verzending naar commissie
28/10/2022   Inschrijving op agenda
28/10/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
28/10/2022   Inleidende uiteenzetting door Stephanie D'Hose
28/10/2022   Bespreking
28/10/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
28/10/2022   Aanneming zonder amendering
28/10/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-383/2 7-383/2 (PDF)
18/11/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste min., de min. van Buitenlandse Zaken, de voorz. van de Kamer, de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/11/2022
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/10/2022