S. 7-343 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de rol van mantelzorger door een «genderbril» te bekijken
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Philippe Courard    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Julien Uyttendaele   

motie van het Parlement
mantelzorg
balans tussen werk en privé
verlof om sociale redenen
gezinsbeleid
eenoudergezin
positie van de vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-343/1 7-343/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/4/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2022   Indiening Doc. 7-343/1 7-343/1 (PDF)
29/4/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving