S. 7-342 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde het recht op water en sanitatie te waarborgen
France Masai    Bert Anciaux    Chris Steenwegen   

herziening van de grondwet
sociale rechten
watervoorziening
water
waterbeleid
drinkwater
bescherming van het water
waterbeheer
openbare gezondheidszorg
sanitaire installatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-342/1 7-342/1 (PDF) Herziening van de grondwet 22/4/2022
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2022   Indiening Doc. 7-342/1 7-342/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/4/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie