S. 7-34 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om de vrijheid van drukpers uit te breiden tot andere media
Bert Anciaux   

herziening van de grondwet
persvrijheid
censuur
rechtsregels voor informatie
communicatiemiddel
pers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-34/1 7-34/1 (PDF) Herziening van de grondwet 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-34/1 7-34/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie